Kėdainių muzikos mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės. Spausti čia

Kėdainių muzikos mokyklos atlyginimo už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą sumažinimo tvarkos aprašas Spausti čia

Kėdainių muzikos mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Spausti čia

Kėdainių muzikos mokyklos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės Spausti čia

Kėdainių muzikos mokyklos patalpų nuomos tvarkos aprašas. Spausti čia

Kėdainių muzikos mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklės  Spausti čia

Kėdainių muzikos mokyklos mokinių asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklės  Spausti čia