• Kėdainių muzikos mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės. Spausti čia
  • Kėdainių muzikos mokyklos atlyginimo už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą sumažinimo tvarkos aprašas Spausti čia
  • Kėdainių muzikos mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Spausti čia
  • Kėdainių muzikos mokyklos patalpų nuomos tvarkos aprašas. Spausti čia