Mokyklos vizija

Muzikos mokykla – moderni, emociškai ir fiziškai saugi meninio ugdymo įstaiga, ugdanti savarankiškas, kūrybingas asmenybes, kurianti bendražmogiškomis vertybėmis pagrįstą, konkrečių tikslų siekiančią vaikų, tėvų ir mokyklos darbuotojų bendruomenę.

Mokyklos misija

Teikti vaikams ir suaugusiesiems kokybišką muzikinį išsilavinimą, atsižvelgiant į poreikius, interesus, gebėjimus ir aplinkos diktuojamas sąlygas.

Užtikrinti ugdymo tęstinumą, sudaryti sąlygas visiems besimokantiems atskleisti kūrybines galias, įgyti asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui būtinas kompetencijas.

Būti svarbiu rajono kultūros, švietimo ir muzikos meno sklaidos židiniu.