• 2019-06-30 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas  Spausti čia
 • 2019-03-31 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas  Spausti čia
 • 2018-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas  Spausti čia
 • 2018-09-30 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas  Spausti čia
 • 2018-06-30 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas  Spausti čia
 • 2018-03-31 Finansinių ataskaitų rinkinys  ir aiškinamasis raštas Spausti čia
 • 2017-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2017-09-30 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2017-06-30 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2017-03-31 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2016-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2016-09-30 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2016-06-30 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2016.03.31 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2015.12.31 Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2015.09.30 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2015.09.30 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia
 • 2015.06.30 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2015.06.30 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia
 • 2014.12.31 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2014.12.31 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia
 • 2014.09.30 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2014.09.30 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia
 • 2014.06.30 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2014.06.30 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia
 • 2014.03.31 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2014.03.31 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia
 • 2013.12.31 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2013.12.31 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia
 • 2013.09.30 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2013.09.30 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia
 • 2013.06.30 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2013.06.30 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia
 • 2013.03.31 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2013.03.31 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia
 • 2012.12.31 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Spausti čia
 • 2012.12.31 Finansinių ataskaitų rinkinys. Spausti čia