Rugsėjo 7–9 d. vykusią Kėdainių miesto 646-ojo gimtadienio šventę „Vidury Lietuvos“ papuošėme spalvingai…

Penktadienį mokyt. Jono Stankevičiaus saksofono garsais atrakinome išraiškingus kėdainiečio Sauliaus Dastiko tapybos darbus Daugiakultūriame centre, šelmiškai skrabalų kanopėlėmis nušuoliavo „Medinis žirgelis“, kurį miesto svečiams, atvykusiems į Kėdainių ir Telavio (Sakartvelas) miestų draugystei skirto skulptūrinio akcento atidengimo ceremoniją, sugrojo Martynas Skiparius…
Šeštadienį nuo ankstaus ryto miestą žadino pučiamųjų instrumentų orkestrantai (vad. Dalius Sasnauskas), o popietę styginių instrumentų orkestro (vad. Zita Smikienė, konc. Aelita Petrauskienė) muzikantai ir kamerinis trio (Gretė Jokubauskienė – vokalas, Julija Maksimec – fleita, Giedrė Kaziukonienė – altas) kėdainiečius ir miesto svečius sukvietė į evangelikų reformatų bažnyčioje vykusį projekto „Radviliada“ renginį „Dviejų Adomų pašlovinimas“, kuriame buvo prisiminti 2 garsiausi XVII a. Kėdainių ir Biržų Adomai – Rasijus ir Freitagas. Dėkojame drauge muzikavusiam Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorui (vad. Jūratė Duderienė) ir Šviesiosios gimnazijos senovinių šokių grupei (vad. Daiva Naujokienė).