Dėkojame visiems, prisidedantiems prie mokyklos turtinimo ir edukacinių aplinkų gražinimo.

Prašytume ir šiais metais 2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Kėdainių muzikos mokyklai.

  • Paramą galite skirti tiesiogiai prisijungdami per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninę deklaravimo sistemą (aktyvavę nuorodą, pamatysite visus reikiamus duomenis; paaiškinimą, kaip pildyti FR0512 formą ir prisijungimo prie EDS mygtuką).
  • Pateikti prašymą Valstybinės mokesčių inspekcijos Kėdainių skyriuje.
  • Siųsti paštu VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui.

P.S. Prašymus gyventojai gali pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus) arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Kai Prašymus gyventojų atstovas siunčia paštu, prie jų turi būti pridėta notaro išduoti įgaliojimai, patvirtinantys atstovavimą.
Pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui Prašymai tiesiogiai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio Prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai (įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti įgaliojimai).

Informacija parengta remiantis VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-02-09 d. informaciniu pranešimu.