Reiškiame padėką visiems, praėjusiais metais parėmusiems mūsų mokyklą. Jūsų skirtos lėšos buvo panaudotos mokymo priemonių ir muzikos instrumentų pirkimui, mokyklos edukacinėms aplinkoms gražinti.
Šį kilnų veiksmą galite atlikti ir šiais metais.
Prašome kiekvieną pasinaudoti nieko nekainuojančia galimybe ir prisidėti prie jaunosios kartos muzikinio švietimo, muzikos mokyklos ugdymo ir ugdymosi sąlygų pagerinimo.

Mūsų rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas – 191015618
Paramos gavėjo pavadinimas – Kėdainių muzikos mokykla
Paramos gavėjo adresas – Didžioji g. 43, LT-57257 Kėdainiai
Paramos gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris AB SEB banke – LT557044060008074455

Ačiū.

 

Kaip pateikti Prašymą?

Galimi būdai:
1. Elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą.
2. Tiesiogiai VMI darbuotojui (būtina pateikti savo asmens tapatybės dokumentą).
3. Siųsti paštu VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui.

P.S. Prašymus gyventojai gali pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus) arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Kai Prašymus gyventojų atstovas siunčia paštu, prie jų turi būti pridėta notaro išduoti įgaliojimai, patvirtinantys atstovavimą.

P.S. Pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui Prašymai tiesiogiai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio Prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai (įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti įgaliojimai).

Informacija parengta remiantis VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-02-09 d. informaciniu pranešimu.