PASIRUOŠIMAS MUZIKOS ISTORIJOS KONTROLINIAMS ATSISKAITYMAMS

TEMA Balys Dvarionas

Atpažink kompozitoriaus Balio Dvariono kūrinį:

„Sesuo – žydroji Vilija“ (chorinė daina) klausyti
 „Žvaigždutė“ (solinė daina)  klausyti
 Dalios arija iš operos „Dalia“  klausyti
 Skudučio baladė iš operos „Dalia“  klausyti
 Koncertas smuikui ir orkestrui, II d.  klausyti
 Elegija „Prie ežerėlio“ klausyti
„Su rogutėmis nuo kalniuko“ iš siuitos „Žiemos eskizai“ klausyti
„Senis besmegenis“ iš siuitos „Žiemos eskizai“  klausyti
„Piemenukai“ iš „Mažosios siuitos“ klausyti
„Mažasis preliudas“ iš „Mažosios siuitos“  klausyti
„Gimtinės laukais“ klausyti
„Medinis žirgelis“ (pjesė skrabalams ir birbynėms)  klausyti

 

TEMA   Eduardas Balsys — Julius Juzeliūnas

Atpažink kompozitorių ir jo kūrinį

E. Balsys. Oratorija „Nelieskite mėlyno gaublio“:
Įžanga – Prologas
I d. „Ruduo“ – „Apsiausto oratorija“
II d. „Žiema“ – „Sugriauto miesto kaukė“
IV d. „Vasara“ – „Mažylio dainelė“
IV d. „Vasara“ – „Žuvusių vaikų daina“
klausyti
E Balsys. Prologas iš baleto „Eglė žalčių karalienė“ klausyti
E Balsys. „Gegutės kukavimas ir žalčių sugrįžimas“ iš baleto „Eglė žalčių karalienė“ klausyti
E Balsys. Drebulytės šokis iš baleto „Eglė žalčių karalienė“ klausyti
E Balsys. „Rago signalas ir Žilvino užkapojimas“ iš baleto „Eglė žalčių karalienė“ klausyti
E Balsys. Eglės rauda iš baleto „Eglė žalčių karalienė“ klausyti 
J. Juzeliūnas. Simfoninė siuita „Afrikietiški eskizai“:
I d. „Eisena“:
II d. „Irkluotojų daina“
 

klausyti
klausyti

J. Juzeliūnas. Simfonija Nr. 5 „Lygumų giesmės“ klausyti