PASIRUOŠIMAS MUZIKOS ISTORIJOS KONTROLINIAMS ATSISKAITYMAMS

Atpažink lietuvių liaudies dainą:

A-a, a-a, mažulyte (lietuvių liaudies lopšinė) klausyti
A-a, a-a, liūlia (lietuvių liaudies lopšinė) klausyti
Kas man supa (pavasario sūpuoklinė daina) klausyti
Motinėle mano (lietuvių liaudies rauda) klausyti
Oi tu zuikeli, leliumoj (advento daina) klausyti
Olia, dirvolia (piemenukų daina) klausyti
Per Vilniaus miestų (karo daina) klausyti
Sodauto sodi, bitela (sutartinė) klausyti
Sveiki gyvi, sveteliai (vestuvinė sutiktuvių daina) klausyti
Ei, šnei (užgavėnių sutartinė) klausyti
Vai, atvažiuoja šventos Kalėdos (vaikų kalėdinė daina) klausyti
Valioj, pievela (darbo, šienapjūtės daina) klausyti