Drauge su PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA mezgėme ir sumezgėme tvirtą DRAUGYSTĖS mazgą, kurį įtvirtinome BENDRADARBIAVIMO SUTARTIMI bei pasižadėjimu gražiai draugauti ir prasmingai bendradarbiauti. 🙂 
Smagu, jog pirmasis bendradarbiavimo susitikimas jau įvyko ir pavyko – Pasvalyje abiejų mokyklų metodinės tarybos dalijosi gerąja patirtimi…