Balandžio 27 dieną, jau III-ią kartą mokyklos istorijoje, nakvojome mokykloje. Nors nakvojimo taisyklės griežtos, tačiau mums nepritrūko erdvės saviraiškai: protmūšis, orientacinės, naktipiečiai ir labai ankstyvi pusryčiai, filmai, žaidimai, slėpynės, diskusijos, dainos, šokiai, vaidinimai… Trūko tik vieno dalyko – laiko miegui… Vieni – nemigę, kiti – vos vos, treti – pusėtinai pailsėję, bet visi vieningai sakome: JAU LAUKIAME SEKANČIOS „NAKTIES MOKYKLOJE“!!!
PADĖKOS: MOKINIŲ TARYBAI – už iniciatyvą ir organizuotas veiklas; MOKYTOJOMS: Astai Černikauskienei, Angelei Navickienei ir Giedrei Kaziukonienei – už nesudėtą bluostą ir sąžiningą mūsų bei mokyklos saugojimą visą naktį; DIREKTOREI Rūtai Kutraitei – už pusę nakties mokykloje; NIKODEMUI – už nuotraukas; VISIEMS KARTU IR KIEKVIENAM ATSKIRAI – už draugystę ir laiką, praleistą kartu…