ATLYGINIMAS UŽ MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ  ŠVIETIMĄ

 

Atlyginimas už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą – 12,00 EUR per mėnesį (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. TS-151 „Dėl Kėdainių muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“). Mokyklos tarybos sprendimu atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą gali būti sumažintas atsižvelgus į mokinių gebėjimus bei pasiekimus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) socialinę padėtį. Tėvai mokslo metų pradžioje pateikia prašymus dėl atlyginimo sumažinimo už mokyklos teikiamą nefomalųjį švietimą. Prie prašymo pridedamos pažymos apie šeimos sudėtį ir pajamas.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nustatytos Kėdainių muzikos mokyklos papildomų 1 mėnesio paslaugų kainos vienam asmeniui (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. TS-151 „Dėl Kėdainių muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“, 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Kėdainių muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.

 • Mokymas groti pagal antrą pagrindinio instrumento programą 10,00 EUR.
 • Mokymas groti papildomai pasirinktais instrumentais:
  vienu instrumentu – 3,00 EUR;
  dviem instrumentais – 4,00 EUR.
 • Mokymasis pagal trumpalaikes kryptingo meninio ugdymo programas:
  elektroninių muzikos instrumentų studija – 7,00 EUR;
  modernaus dainavimo studija – 7,00 EUR;
  pučiamųjų orkestro studija – 7,00 EUR;
  tautinių instrumentų ansamblio studija – 7,00 EUR;
  liaudiškos muzikos kapelos studija – 7,00 EUR;
  estradinio ansamblio studija – 7,00 EUR;
  gitaros studija – 7,00 EUR;
  individualizuita suaugusiųjų muzikinės raiškos programa (4 val./mėn) – 23,00 EUR;
  grupinės suaugusiųjų muzikinės raiškos programa (8 val./mėn) – 10,00 EUR.
 Kėdainių muzikos mokyklos atlyginimo už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą sumažinimo tvarkos aprašas. Spausti čia

 Atlyginimas už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą soc. remiamų šeimų vaikams – 6,00 EUR.

Atlyginimas už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą antram vaikui – 9,00 EUR, trečiam vaikui – 6,00 EUR.

(Lengvatos netaikomos už mokymą groti papildomai pasirinktais muzikos instrumentais, trumpalaikėms kryptingo meninio ugdymo programoms, muzikos instrumentų nuomai ir kopijavimo paslaugoms.)


Muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašas. Spausti čia

MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS KAINA 1 MĖNESIUI

DĖMESIO! Muzikos instrumentai nuomojami tik Kėdainių muzikos mokyklos mokiniams.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nustatytos naujos Kėdainių muzikos mokyklos muzikos instrumentų nuomos kainos per mėnesį (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. TS-151 „Dėl Kėdainių muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“).

 • Varinių pučiamųjų instrumentų (trimito, trombono, baritono, tenoro, tūbos) nuoma – 4,00 EUR.
 • Birbynės nuoma – 4,00 EUR.
 • Lumzdelio nuoma – 4,00 EUR.
 • Skrabalų nuoma – 4,00 EUR.
 • Smuiko, kontraboso, gitaros nuoma – 4,00 EUR.
 • Sintezatoriaus nuoma – 4,00 EUR.
 • Violončelės nuoma – 6 EUR.
 • Pianino, akordeono nuoma – 6,00 EUR.
 • Kanklių nuoma – 6,00 EUR.
 • Medinių pučiamųjų instrumentų (fleitos, saksofono, klarneto) nuoma – 6,00 EUR.

 KOPIJAVIMO PASLAUGOS MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE

 • forma A4 1 vnt. 1 lapo pusė – 0,03 EUR
 • abi pusės – 0,06 EUR
 • forma A3 1 vnt. 1 lapo pusė – 0,06 EUR
 • abi pusės – 0,12 EUR