Laureatas Martynas Skiparius, mokytoja Dalia Valdajevienė, koncertmeisterį Edita Sasnauskienė

Pilnas dydis yra 450 × 800 pikselių