Vasario 23 d. 5-7 klasių mokiniai ir mokytojai dalyvavo liaudiškoje vakaronėje
„Iš kraičio skrynios“, skirtoje tautinio kostiumo metams. Turėjome svečių – Krakių
kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblį „Smilgelė“ (vad. Jūratė
Gudliauskienė).
Vyko viktorina apie tautinį kostiumą, tarmes, mokėmės liaudies šokių, žaidimų
ir dainų.