Į šį klausimą atsakymo ieškojome balandžio 3 d. vykusiame seminare. Drauge su lektorėmis: Olgai Lukšiene, Neringa Prascevičiene, Rasa Gužauskaite, Zita Smikiene ir Aelita Petrauskiene aptarėme tėvų indėlį į sėkmingą ugdymo procesą, fiziologinius ir psichologinius ypatumus, galinčius turėti tam neigiamos įtakos, gilinomės į garsų ir spalvų sąveiką, sėkmingus motyvacijos bei savimotyvavimo būdus.