Kovo 16 dieną Daugiakultūriame centre vyko konferencija, skirta prieš 365 m. Kėdainiuose išspausdintai „Knygai nobažnystės krikščioniškos“. Iš 1653 m. būtent Kėdainiuose išleistos knygos egzempliorių yra likęs vos vienas vienintelis, kuris iki šiol yra saugomas Švedijoje.
Gražiu muzikiniu konferencijos akcentu tapo styginių instrumentų orkestro (vad. Zita Smikienė) grupės pasirodymas. Orkestrui talkino koncertmeisterė Aelita Petrauskienė.