Užsisakėme puikų orą ir, pasikinkę žaluma kvepiantį gegužio vėją, gatvėn paleidome spalvingą muzikos gūsį… Muzikos mokyklos muzikiniame salonėlyje skambėjo kanklės, skrabalai, fleitos, smuikai, kontrabosas, pianinas, vokalas, akordeonai; Džiazo gatvėje – kaip ir dera – liejosi džiazas. Laisvai ir nuoširdžiai – taip ir turi būti, kai iš visos širdies myli muziką.
Nuotraukos – Audronės Risakovienės. Ačiū...