Rugsėjo – lapkričio mėn. Kėdainių muzikos mokykla vykdo projektą „Folkvirusas 2017“, finansuojamą Švietimo ir Mokslo ministerijos. Pagal pasirašytas tarpmokyklinio bendradarbiavimo sutartis projekte dalyvauja Jonavos, Raseinių, Kupiškio meno ir Panevėžio r. muzikos mokyklų tautinių instrumentų ir akordeono skyrių mokinių ir mokytojų komandos. Spalio 30 d. susirinkome į mūsų mokyklą projekto III-ojo etapo veikloms: bendram muzikavimui, improvizacijoms folkloro temomis, nuoširdžiam ir prasmingam bendravimui ir bendradarbiavimui, dalyvavimui meistriškumo pamokose, kurias vedė LMTA dėstytojai: lektorė, kanklininkė Aistė Bružaitė, docentas birbynininkas Egidijus Ališauskas, docentas akordeonininkas Raimondas Sviackevičius. „Folkvirusas 2017“ – įžanga į Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį, kurį minėsime vasario mėn. bendru renginiu – Tautinės muzikos festivaliu.

Dėkojame: Audronei Risakovienei – už nuotraukas, Edvinui Šablevičiui, Jonui Stankevičiui ir „Muzikinių improvizacijų dirbtuvių“ nariams – už kūrybinę partnerystę, mokinių tarybai – už pagalbą renginio metu.