Gegužės 2 dieną turėjome progą pasiklausyti dviejų mokinių – Elzės Kaziukonytės (fortepijonas, skrabalai) ir Neringos Guliokaitės (kanklės) – koncerto. Taigi šią datą merginos įsimins, nes ji ženklina muzikinį kelią, nueitą muzikos mokykloje – kruopščiai dirbant, koncertuojant, dalyvaujant konkursuose, bendraujant, pramogaujant…
Šiame kelyje Elzė ir Neringa turėjo nuostabias vadoves – savo mokytojas: Olgą Lukšienę ir Dalią Valdajevienę. Tad šis koncertas – padėka visai bendruomenei už puikų laiką, praleistą muzikos mokykloje.
Dėkojame koncertmeisterėms Aelitai Petrauskienei ir Vaidai Prušinskienei.