Kėdainių  muzikos  mokyklos  nuostatai  (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 4 d. sprendimas Nr. TS-129 „Dėl Kėdainių muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo“). Spausti čia