Fortepijono skyrius

Fortepijono skyriaus mokytojai: Audronė Risakovienė, Jurgita Čerenkovienė, Edita Surmilavičienė, Olga Lukšienė, Justina Paulauskienė, Aelita Petrauskienė, Gileta Rasčiauskienė, Irena Kaupienė, Lina Šidlauskaitė, Larisa Melnikienė (skyriaus vedėja), Asta Černikauskienė, Vaida Prušinskienė, Jurgita Venskauskienė.

Fortepijono skyrius gyvuoja nuo 1959 metų. Pirmaisiais metais mokėsi 67 mokiniai. Pirmoji mokytoja buvo I. Zdanavčienė;. Pirmosios laidos (1962 m.) absolventė Stanislava Jonaitienė dirbo fortepijono mokytoja. Skyriaus vedėjos pareigas ėjo mokytojos: Violeta Žadeikienė, Irena Kaupienė, Olga Lukšienė. Nuo 1993 m. skyriui vadovauja Larisa Melnikienė.
Skyriaus mokiniai ir mokytojai dalyvauja įvairiuose rajono bei miesto kultūriniuose renginiuose, respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose.
Šiais metais fortepijono skyriuje mokosi 112 mokinių.

Akordeono-tautinių instrumentų skyrius

Mokytojai: Petras Labeckis (akordeonas), Lilija Labeckienė (akordeonas), Genė Gusiniauskienė (birbynė, lumzdelis), Dileta Jagelavičiūtė (kanklės), Dalia Valdajevienė (kanklės, skrabalai), Rasa Gužauskaitė (skyriaus vedėja, akordeonas).

1980 metais buvo įkurtas liaudies instrumentų skyrius. Jame buvo kanklių, birbynės, lumzdelio ir skrabalų klasės. Dirbo mokytojos Dalia Valdajevienė, Dileta Jagelavičiūtė, Genė Gusiniauskienė.

Šias mokslo metais tautinių instrumentų skyrius sujungtas su akordeono skyriumi, kuris buvo mažiausias mokinių skaičiumi. Mokykla gali didžiuotis akordeonistų pasiekimais respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.
Šias metais skyriuje mokosi 60 mokinių.

Styginių instrumentų skyrius

Zita Smikienė (skyriaus vedėja, violončelė), Zina Geičienė (smuikas), Vilma Stanienė (smuikas), Ramunė Vizbarienė (gitara), Irina Kolganova (smuikas), Audronė Adomynaitė (smuikas), Edita Bujanauskienė (smuikas), Linas Keliauskas (gitara), Rimantas Stakauskas (gitara), Edvinas Šablevičius (smuikas), Arūnas Zenevičius (gitara), Tadas Petkevičiu-Grajauskas (gitara).

Styginių instrumentų skyriuje šiais metais mokosi 137 mokinių: 79 – smuiko, 14 – violončelės, 44 – gitaros klasėse.
Styginių instrumentų skyriaus mokytojai bei mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos ir rajono kultūriniuose renginiuose, įvairiuose respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose.

Pučiamųjų instrumentų skyrius

Robertas Šulcas (saksofonas), Vitalis Vidikas (trombonas, mušamieji instrumentai), Dalius Sasnauskas (trombonas), Violeta Jeleniauskienė (skyriaus vedėja, fleita), Romanas Jeleniauskas (klarnetas, saksofonas), Vilius Naruševičius (trimitas), Zenonas Bernadišius (tenoras, baritonas), Julija Maksimec (fleita), Jonas Stankevičius (saksofonas).

Pučiamųjų instrumentų skyriuje šiais metais mokosi 101 mokinys. Mokykla gali pasidžiaugti pučiamųjų instrumentų orkestru, garsinančiu mokyklą įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Ankstyvojo meninio ugdymo skyrius

Koncertmeisterė Edita Surmilavičienė, mokytojos Justina Paulauskienė ir Edita Bujanauskienė, choreografijos mokytojos Daiva Naujokienė, Angelė Navickienė, skyriaus vedėja.

Ankstyvojo meninio ugdymo skyriuje mokosi šiuo metu 45 vaikučiai.

Teoretinis skyrius

Rita Stanionienė, Žaneta Markova (skyriaus vedėja), Neringa Prascevičienė.

Pasirenkamojo instrumento skyrius

Šiame skyriuje dirba mokytojai, dėstantys pasirenkamąjį instrumentą. Skyriaus vedėja Edita Surmilavičienė.