Reikalingas direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

 

Įstaiga Kėdainių muzikos mokykla
Adresas Didžioji g. 43, Kėdainiai, tel. nr. (8 347) 60409,
el. paštas kedmuzika@gmail.com
Kodas 191015618
Pareigybė
 • vykdo materialinių vertybių apskaitą, rūpinasi ir atsako už jų apsaugą;
 • atlieka viešųjų pirkimų taisyklėse apibrėžtas funkcijas: skelbia viešųjų pirkimų planus, organizuoja pirkimus;
 • organizuoja ir užtikrina ritmingą aptarnaujančio personalo darbą;
 • atlieka kitus, administracijos pavestus darbus.
Kvalifikaciniai reikalavimai
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • gebėti organizuoti ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę;
 • vykdyti materialinių vertybių apskaitą;
 • gebėti rengti įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;
 • gebėti vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus darbą;
 • turėti naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžių.
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti
 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Pretendento anketa.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Gyvenimo aprašymas.
 6. Motyvacinis laiškas.

Dokumentai pateikiami iki 2018 m. kovo mėn. 13 d. Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.